Skip to the content

Skatt og avgift

Skatteretten er et område som stadig er i endring og omhandler både selskaps – og personbeskatning. Det er viktig å ha med seg begge perspektivene slik at både selskapet og aksjonærene blir ivaretatt i rådgivningen. I tillegg har skatteretten ofte en side som grenser mot både selskap- og regnskapsretten. 

 

Vi tilbyr følgende tjenester innenfor skatteretten:

  • Utarbeidelse av skattemelding med tilhørende vedlegg og rapportering for både bedrifter og personer
  • Skatteoptimaliserende selskapetsstruktur, herunder omstrukturering
  • Forskning og utvikling, herunder SkatteFUNN
  • Skatt på aksjer og verdipapirer, inkludert fritaksmetoden

 

Merverdiavgiftavgift

  • Justeringsrettigheter og forpliktelser i forbindelse med fast eiendom og øvrige kapitalvarer
  • Uttaksmerverdiavgift i forbindelse med oppføring av fast eiendom i egenregi og fremmedregi.
  • Øvrige problemstillinger til merverdiavgift

 

Ta kontakt for skatt og avgift