Skip to the content

Revisjon og attestasjoner

Vi skal være din revisor som er proaktiv og løsningsorientert på vegne av dine behov og ønsker for virksomheten. Samtidig skal vi oppfylle oppgaven som samfunnets tillitsmann når vi uttaler oss om regnskapet. 

Vi skal kjenne din bransje og dine behov og gjennom dette sørge for at du får den hjelpen du trenger og beskjed om de endringene som har betydning for deg. Vi skal være tilgjengelig når du har behov og levere våre tjenester til riktig tid og samtidig hjelpe deg til å holde dine frister. Vi ønsker å diskutere utfordringer og løsninger på en åpen og tillitsfull måte.

 

Som kunde hos Fram Revisjon AS kan du forvente følgene fra din revisor: 

 • Revisor forstår din virksomhet og dine behov
 • Effektiv levering av revisjons- og rådgivningstjenester. Er proaktiv – passer på deg som kunde
 • Bidrar til god, åpen og uformell kommunikasjon. Formell kommunikasjon når det er påkrevet
 • Løsningsorientert
 • Er tilgjengelig når du trenger det

 

Vi leverer et komplett spekter av revisjons- og attestasjonstjenester:

 • Ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser
 • Forenklet revisjon av regnskaper
 • Bransjespesifikke attestasjoner
 • Attestasjoner etter selskapslovgivningen
 • Attestasjoner til ligningsmyndigheter og andre offentlige instanser  
 • Avtalte kontrollhandlinger
 • Borevisjon

 

Ta kontakt for revisjon og attestasjoner