Skip to the content

Restrukturering og transaksjoner

Regelverket endrer seg hele tiden og det er viktig å være oppdatert slik at man jevnlig kan vurdere hvordan man skal strukturere seg. Dette er viktig i forhold finansiering og kapitalflyt mellom selskapene, optimalisering av skatt og merverdiavgift og allokering av risiko.

 

Vi kan hjelpe deg med:

  • Selskapsetablering
  • Planlegging av transaksjoner og restrukturering herunder gjennomføring av fisjoner, fusjoner og omdanninger
  • Optimalisering av selskapsstrukturen for merverdiavgift, skatt, allokering av risiko, finansiering og likviditetsflyt
  • Kapitalendringer
  • Aksjonæravtaler
  • Due Dilligence
  • Arv og generasjonsskifter

 

Ta kontakt for restrukturering og transaksjoner