Skip to the content

Våre tjenester

Revisjon og attestasjoner

Revisjon er på det nåværende tidspunkt lovpålagt i Norge. Alle aksjeselskaper allmennaksjeselskaper er pålagt å ha revisjon. Små selskaper kan imidlertid velge å ikke ha revisor.

Restrukturering og transaksjoner

Regelverket endrer seg hele tiden og det er viktig å være oppdatert slik at man jevnlig kan vurdere hvordan man skal strukturere seg. Dette er viktig i forhold finansiering og kapitalflyt mellom selskapene, optimalisering av skatt og merverdiavgift og allokering av risiko.

Regnskap

Årsregnskap og ligningspapirer: Vi bistår flere av våre kunder med den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap, noter, skattemelding samt øvrige ligningspapirer. Vi bistår også med innsendelse av årsregnskap og ligningspapirer.

Skatt og avgift

Skatteretten er et område som stadig er i endring og omhandler både selskaps – og personbeskatning. Det er viktig å ha med seg begge perspektivene slik at både selskapet og aksjonærene blir ivaretatt i rådgivningen. I tillegg har skatteretten ofte en side som grenser mot både selskap- og regnskapsretten. 

Kurs

Vi har gleden av å invitere til oppdatering på aktuelle nyheter og temaer innenfor skatt, avgift, aksjelov, regnskap og bokføring.