Skip to the content

Om oss

Fram Revisjon AS er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med kunder innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av våre kunder er lokalisert i Sør-Østerdal og Solør. Vår kjernevirksomhet er lovbestemt revisjon, med naturlig tilknyttet rådgivning for mindre og mellomstore eierdrevne selskaper.

Vi ønsker nærhet til hver av våre kunder, og setter dialog og samhandling høyt i vårt samarbeid med kundene. Fram Revisjon AS er eid lokalt, noe som sikrer korte beslutningsveier, samt verdiskapning og innflytelse i lokalmiljøet. Vårt hovedkontor ligger i Elverum, samt at vi har avdelingskontorer med revisorer og rådgivere på Flisa og i Trysil.

Vi har relevant og lang erfaring innen de fleste bransjer, samt stor kontaktflate i det lokale næringslivet. Våre tjenester utføres med høye krav til kvalitet og etikk. Vi kan bidra til bedre økonomistyring og gjennom dette å bedre lønnsomheten hos kunden

Vi er tilsluttet Den norske Revisorforening, som medfører at alle oppdragsansvarlige revisorer er underlagt ekstern kvalitetskontroll. Ved behov drar vi nytte av vårt kompetansenettverk i form av Den norske Revisorforening, advokater og annen fagekspertise. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder et helhetlig tilbud av tjenester.