Skip to the content

Tjenester

Revisjon

Revisjon

Revisjon er på det nåværende tidspunkt lovpålagt i Norge. Alle aksjeselskaper allmennaksjeselskaper er pålagt å ha revisjon. Små selskaper kan imidlertid velge å ikke ha revisor

Demo Image

Rådgivning

Årsregnskap og ligningspapirer: Vi bistår flere av våre kunder med den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap, noter, selvangivelse samt øvrige ligningspapirer

Kurs

Kurs

Vi gjennomfører årlig kurs fra aktuelle nyheter og temaer innenfor skatt, avgift, aksjelov, regnskap og bokføring. Kurset avholdes i midten av desember.