Skip to the content

Vi søker engasjert og proaktiv bærekraftsrådgiver!

To damer og en mann sitter i sofa og prater

Vi ser etter deg som kan være en pådriver for helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft for næringslivet, med særlig vekt på bærekraftsrapportering.

Nye reguleringer vil sette en rekke nye krav til norsk næringsliv for bærekraftsrapportering. I praksis vil endringene bety at også små og mellomstore selskaper vil måtte dokumentere sin status og tiltak innenfor bærekraftsrelaterte forhold. I tillegg vil den nye Åpenhetsloven stille krav til årlig rapportering av virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Fram Revisjon ønsker å tilby lokalt næringsliv bistand og kunnskap om bærekraftspørsmål — med alt fra analyse til strategi til implementering og rapportering. Vi ønsker en person som kan knytte gode relasjoner som rådgiver og samarbeidspartner. Du vil ha ansvar for egne oppdrag og direkte kundekontakt.

 Stillingen er nyopprettet, og riktig søker vil ha mulighet til å være med og påvirke stillingen hos oss.

 Hovedansvar og arbeidsoppgaver

 • Bistå små og mellomstore selskap i vår region med bærekraftstrategi og bærekraftsrapportering
 • Bidra til kompetanseheving for ansatte i selskapet
 • Andre ansvars- og arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

 Ønsket kvalifikasjoner

 • Teoretisk basiskunnskap på bachelor- eller masternivå primært innenfor økonomi, teknologi eller naturvitenskap
 • Kompetanse og fortrinnsvis erfaring innenfor et eller flere bærekraftsområder
 • Kjennskap til sentrale standarder og begreper som for eksempel NSRS, ESRS, GRI, TCFD/TNFD, EU Green deal, EU Taxonomy, osv.
 • Kjenner til risikoanalyse innen ESG og klima

 Personlige egenskaper

 • Engasjert og nysgjerrig, strukturert og ansvarlig
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Liker å sette seg inn i ny kunnskap og nye problemstillinger
 • God samarbeids- og gjennomføringsevne
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner

Hvorfor jobbe hos FRAM?

Fram Revisjon AS er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med kunder innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av vår kundemasse er lokalisert i Sør-Østerdal, Solør og Trysil. Vår kjernevirksomhet er lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning innenfor skatt, avgift og selskapsstrukturering for mindre og mellomstore selskaper. Selskapet har lokal forankring og et lokalt eierskap.

For mer informasjon eller spørsmål ang stillingen, ta kontakt med Erlend Øverby Sund.
Telefon: +47 414 27 179
E-post: erlend@framrevisjon.no

Send søknad