Skip to the content

Åpen søknad

  • Nyutdannet eller erfaren revisor
  • Nyutdannet eller erfaren regnskapsfører
  • Annen relevant økonomi og regnskapserfaring.
  • Glad i å jobbe med mennesker

Om dette er deg, anbefaler vi deg å legge inn en åpen søknad hos oss.

Vårt arbeidsmiljø er preget av en uformell tone der lagfølelsen og gjensidig respekt er tydelig. Hos oss får du faglig og personlig utvikling, og mulighet for utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

 

Om Fram Revisjon 

Fram Revisjon AS er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med kunder innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av vår kundemasse er lokalisert i Sør-Østerdal, Solør og Trysil.

Vår kjernevirksomhet er lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning innenfor skatt, avgift og selskapsstrukturering for mindre og mellomstore selskaper.

Selskapet har lokal forankring og et lokalt eierskap.

 

Send søknad