Skip to the content

Sonja Johansen Øverby

Har verdens beste kollegaer

– Jeg er statsautorisert revisor og sitter på Elverumskontoret. Viktige faktorer til at jeg trives så godt er blant annet de fine folka jeg jobber med og fleksibiliteten vi har.

Mye glede
Sonja Johansen Øverby har lang fartstid i bransjen. Hennes tidligere arbeidsgiver ble kjøpt opp av Fram Revisjon og hun ble gladelig med på flyttelasset. Hun verdsetter stort å ha en så positiv arbeidsplass.

– I perioder er det hektisk hos oss, men det hører med til bransjen og er slik det skal være. Når vi har hatt en hektisk periode, får vi et ekstra klapp på skulderen med noe sosialt, slik som at vi i juni hvert år har en hyggelig årsoppgjørsmiddag. Men hyggelig har vi det hver dag ellers også. På kontoret er det alltid blide fjes og en løs og ledig tone oss ansatte imellom.

Framoverlent og oppdatert
Sonja har mange lovord om arbeidsgiveren. Framfor alt er det en inkluderende bedrift, og likebehandling og gjensidig tillit er en opplagt selvfølge. Alle tar ansvar for egen jobb, og slik er fleksibilitet et naturlig innhold i jobbhverdagen. 

– Vi er heldige som kan styre hverdagen slik det passer hver enkelt, sier Sonja. Vi vet hva vi skal gjøre og kan planlegge dagen deretter. Trenger noen å starte dagen litt senere eller har et privat ærend midt på dagen, eller noen annet, så er det full frihet til å planlegge dagen slik. Arbeidsgiveren forstår at en hverdag består av både jobb og hjemme.

Sonja forteller videre at hun og kollegaene er heldige som er ansatte i en så framoverlent bedrift som holder tritt med samfunnets utvikling, som hele tiden er oppdatert på teknologi og nye løsninger og som ser nye muligheter.

Suverent miljø
Når rammene for trivsel er satt, ligger alt til rette for god stemning og godt arbeidsmiljø. Noe som er tilfelle hos Fram Revisjon. Sonja roser kollegaene – de er verdens beste!

– Alle er gode og snille mot hverandre. Det er en sosial og blid gjeng med en lett og vennlig tone. Også må jeg få lov å si at vi er faglig dyktige og har god støtte i hverandre. Denne kombinasjonen gjør arbeidsmiljøet enestående og suverent. Når vi har våre årlige sosiale dager og opplegg, har vi det alltid veldig fint. Det spiller ingen rolle hvor vi legger høstturen, årsoppgjørsmiddagen eller fagdagen; samme hvor vi er, så har vi det moro. 

Fram Revisjon er en trygg, kunnskapsrik og framoverlent arbeidsplass med et bredt spekter av kunder og bransjer.

Sonja Johansen Øverby